Spaceplan Sp. z o.o.
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel.: (0) 22 320 48 80,
fax: (0)22 320 48 81
e-mail:office@spaceplan.pl

NIP: 5252403645,
Numer KRS: 0000288228,
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.